geodeta świdnica

Niektóre usługi wykonywane przez geodetów wcześniej czy później będą potrzebne prawie każdemu.
Dlatego warto dowiedzieć się trochę o tym temacie i zgłębić oferty geodetów w naszym regionie, dla przykładu .
Zapraszam do czytania.

Służba Geodezyjna - Wikipedia

Służba Geodezyjna i Kartograficzna w Polsce ? zdefiniowana jest w Prawie geodezyjnym i kartograficznym. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Od 2015 roku nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa1, który jest organem naczelnym w sprawach geodezji i kartografii.
Służba Geodezyjna i Kartograficzna składa się z dwóch pionów: organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz organów administracji geodezyjnej2. Funkcje nadzoru geodezyjnego i kartograficznego pełnią organy administracji rządowej, natomiast funkcje administracji geodezyjnej i kartograficznej ? organy samorządu terytorialnego.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Służba_Geodezyjna_i_Kartograficzna

Czego używają geodeci do swoich pomiarów?

Geodeci na co dzień korzystają z zaawansowanych urządzeń pomiarowych, dalmierzy i tachimetrów.
To bardzo dokładne instrumenty optyczne oraz cyfrowe, które umożliwiają wykonywanie bardzo dokładnych pomiarów odległości, kątów poziomych i pionowych oraz wielu innych parametrów. Pewnie każdy na was widział dwóch panów ubranych w kamizelki odblaskowe idących z trójnogiem z założonym na nim urządzeniem.
To właśnie geodeci robiący pomiary.

Na pierwszy rzut oka urządzenie wygląda trochę jak fotoradar i niektórzy kierowcy zwalniają na ich widok.

Takie pomiary zawsze poprzedzają jakieś inwestycje na danym terenie, czasem jest to budowa drogi, a czasem przebudowa wjazdu.

Miernictwo a geodezja

geodeta świdnica Geodezja niższa, czyli inaczej miernictwo zajmuje się tym co na ogół uważamy ogólnie za geodezję. Wszelkie pomiary na małych terenach, bez uwzględnienia kulistości i kształtu Ziemi jest uważane właśnie za geodezję niższą. To właśnie mierniczy najczęściej wykonują wszelkie mapki i pomiary pod inwestycje budowlane, jak również pod budowę dróg, autostrad itd.

Do zadań mierniczego należy np.

wytyczenia terenu pod budowlę zgodnie z projektem, pomiary po wykonawcze i w trakcie budowy oraz inwentaryzację budynków.
Geodeci (mierniczy) zajmują się też podziałem nieruchomości oraz aktualizowaniem mapek sytuacyjno-wysokościowych..

Widok do druku:

geodeta świdnica