środki do obróbki metali

typy olejów

Amerykański Instytut Nafty (American Petroleum Institute ? API) wprowadził podział baz, z jakich produkowane są oleje, na 5 grup: Grupa I ? produkty destylacji ropy naftowej (obecnie już praktycznie nie stosowane poza specjalnymi olejami dla starych silników); Grupa II ? destylaty ropy naftowej poddane uszlachetnianiu (czasami wyróżnia się Grupę II+ oznaczającą produkty z grupy II o podwyższonej jakości); Grupa III ? destylaty ropy naftowej poddane rozbudowanemu uszlachetnianiu na czele z kilkakrotnym krakingiem w obecności wodoru (czasami wyróżnia się Grupę III+ oznaczającą produkty z grupy III o podwyższonej jakości); Grupa IV ? krótkołańcuchowce poliolefiny (ang.
polyalphaolefins ? PAO) otrzymywane drogą syntezy chemicznej; Grupa V ? pozostałe bazy olejowe otrzymywane drogą syntezy chemicznej; najczęściej stosowane są oleje poliestrowe (ang.
polyoester ? POE). Oleje złożone z baz należących do grupy I i II (z ewentualnym niewielkim dodatkiem innych baz) nazywane są olejami mineralnymi. Oleje złożone z baz należących do grupy I i II oraz baz grup wyższych w określonej ilości nazywane są olejami półsyntetycznymi.
O zaliczeniu oleju do półsyntetyków decyduje minimalna zawartość baz grup III, IV i V w bazie oleju (baz dodatków) zależna od norm obowiązujących w danym kraju ? zazwyczaj jest to 25% lub 30%; oznacza to, że jest możliwa sytuacja, że olej zawierający w swej bazie 74% grupy II i 26% grupy III w jednym kraju zostanie zaliczony do półsyntetycznych (min. 25%), a w innych do mineralnych (min.
30%). Oleje syntetyczne to oleje zawierające bazy grupy III, IV i V.

W niektórych krajach (Niemcy i Japonia) oleje syntetyczne mogą zawierać tylko bazy z grup IV i V z ograniczoną ilością bazy grupy III (do 20%), a oleje zawierające bazy grupy III w większej ilości muszą być nazywane olejami w technologii syntetycznej (lub podobnie).

W innych krajach natomiast wszystko zależy od polityki konkretnego producenta, jak będzie nazywał swoje produkty (tzn.

czy będzie rozróżniał oleje z bazami grupy III od tych z bazami grupy IV i V).

Oleje zawierające same bazy grupy IV albo V są dostępne tylko do celów specjalnych.

Zazwyczaj stosuje się mieszaniny z przewagą jednej lub drugiej grupy (grupa IV jest trwalsza, a grupa V lepiej rozpuszcza dodatki). Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Olej_silnikowy

Klasyfikacje olejów

środki do obróbki metali
Aby umożliwić porównywanie między sobą różnych olejów silnikowych, zostały opracowane systemy ich klasyfikacji.
Klasyfikacje ulegają ciągłym modyfikacjom, wraz z pojawianiem się nowych rozwiązań w budowie silników oraz nowych technologii. Można wyróżnić następujące klasyfikacje: Klasyfikacje lepkościowe dla olejów silnikowych Klasyfikacja SAE (Society of Automotive Engineers) Klasyfikacje jakościowe dla olejów silnikowych klasyfikacja według ACEA ? klasyfikacja europejska klasyfikacja według API ? cywilna klasyfikacja amerykańska klasyfikacja według ILSAC ? klasyfikacja Międzynarodowego Komitetu Standardów i Aprobat Środków Smarnych klasyfikacje według producentów silników, np.

Mercedes-Benz (MB), Volkswagen (VW), Volvo, MAN, Ford, Japanese Automotive Standards Organization (JASO) itp.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Olej_silnikowy

Dobór sprzętu do samochodu rodzinnego

Idealnym samochodem rodzinnym jest wygodny, duży samochód z odpowiednio dużym bagażnikiem, w którym można przewozić kilka walizek i różne sprzęty przydające się w czasie rodzinnych wyjazdów. Taki samochód powinien być również jak najbardziej bezpieczny, a więc posiadać sprawne hamulce i opony o jak najlepszej przyczepności.
Na wyposażeniu samochodu rodzinnego dobrze jest posiadać apteczkę wyposażoną w większą ilość opatrunków niż to wynika z przepisów prawa, a do tego fotelik samochodowy dla najmłodszych podróżnych oraz zapas różnych sprzętów przydających się w czasie naprawy samochodu.

Dobrze jest także wykupić od razu większą ilość olejów samochodowych, które będą się nam przydawały co jakiś czas.

.
Dodane: 05-10-2016 07:40

Tagi: ambersil obróbka metali