sporządzić raport oddziaływania na środowisko? Jak ekspert!

nia do Urzędu Ochrony Środowiska (KOBIZE) oraz do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (BDO) wytwarzania odpadów. Outsourcing ochr

sporządzić raport oddziaływania na środowisko? Jak ekspert! raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Oszczędza to również czas i pieniądze

Prawo ochrony środowiska w Polsce reguluje ustawa o gospodarce odpadami.
Ustawa ta nakłada na firmy obowiązek zgłaszania do Urzędu Ochrony Środowiska (KOBIZE) oraz do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (BDO) wytwarzania odpadów.
Outsourcing ochr


© 2019 http://gazeta.bialowieza.pl/